Avl og oppdrett

Avlsreglene er oppdatert 18.06.2015

Avlsreglene ble oppdatert og godkjent av styret 18.06.2015. 

 


Halv registreringsavgift på valpekull fra og med 01.01.2013

NKK har besluttet å innføre halv registreringsavgift for valpekull fra 01.01.2013 på norske raser, som har status utrydningstruet. Dette gjelder Norsk buhund! Det vil også være halv påmeldingsavgift på utstillinger i regi av NKK. Se vedlagt brev under.

NKK - Halv registreringsavgift fra 01.01.2013 


Avlsregler for Norsk buhund (gjeldende fra 18.06.2015)

Utfordringer i avl av Norsk Buhund - Dispensasjon utstilling

RAS - Rasespesifikk avlsstrategi for - Norsk buhund

Avl og oppdrettsplanlegging

NKK's etiske grunnregler for avl og oppdrett

NKK's avlsstrategi

Paringsavtale

Retningslinjer for valpelisten

Opplysninger om kullet

Progressiv Retinal Atrofi (PRA)

Avlsanbefalinger for arvelige øyelidelser 2015 

 


AVLSREGLER FOR NORSK BUHUND
Nye regler gjeldende fra 18.06.2015


Avlsrådet
Avlsrådet er et råd utpekt av styret i NBK. Rådet har blant annet som mål å gi råd og hjelp til oppdrettere for å avle frem friske og rasetypiske hunder med tilstrekkelig genetisk variasjon.

Det er viktig å etterstrebe å avle frem friske hunder, med rasetypisk eksteriør og mentalitet. Avlsrådet vil søke å ha oversikt over kjente sykdommer hos Norsk Buhund, samt opprette kontakt med nødvendig faglig kompetanse ved behov.

Vi oppfordrer alle oppdrettere av norsk buhund om å kontakte klubbens avlsråd i god tid før tispen skal pares.Avlsregler for Norsk Buhundklubb

Generelle regler

Alle som driver oppdrett av Norsk Buhund må overholde NKK’s Etiske grunnregler for avl og oppdrett, samt drive sitt oppdrett i overensstemmelse med NKK’s avlsstrategi.

Hunder som benyttes i avl skal være friske og sunne og ha rasetypisk eksteriør og temperament.

Oppdrettere som ønsker valpene godkjent av NBK’s avlsråd og dermed formidlet gjennom valpeformidlingen, må være medlem av NBK.


Hofteleddsundersøkelse - HD-røntgen

Hunder som brukes i avl skal være ID-merket og HD- fotografert/diagnostisert i henhold til NKK’s regler. Diagnosen skal være fri (A eller B). Buhunder født etter 1.01.05 må ha kjent HD-status på foreldrene for å bli godkjent i avl.


Øyeundersøkelser - øyelysning

Avlshunder skal være øyelyst før paring, helst så nær paringstidspunkt som mulig. Øyelysingsattest er gyldig etter at hunden har passert 12 måneders alder og gjelder for 12 måneder framover. Avlshunder bør øyelyses jevnlig hele livet.

For øyesykdommer som er registrert hos Norsk Buhund, gjelder følgende avlsrestriksjoner:

Pulverulent Nukleær Katarakt (PNK):

 • Det er ønskelig at hund med PNK pares med hund som er fri for PNK
  .

Arvelig utviklingskatarakt (varierende lokalisasjon – bakre pol, kortikal, nukleær fremre suturlinjer):

 • Hunder med denne form for katarakt skal ikke brukes i avl

 
Andre øyesykdommer
Utover katarakt er det få kjente øyesykdommer hos Norsk buhund. For andre øyesykdommer som registreres gjør avlsrådet en særskilt vurdering ut ifra hva man vet om sykdommenes opptreden hos andre raser, basert på Øyelysergruppens avlsanbefalinger. Per mars 2012 gjelder dette Retinal Dysplasi (RD) og Progressiv Retinal Atrofi (PRA).


Retinal Dysplasi (RD):

 • Fokal, multifokal, geografisk: Hunder med RD bør pares med hund uten RD.
 • Total: Hunden skal ikke brukes i avl

 

Progressiv Retinal Atrofi (PRA):

 • Hund med PRA, uansett form, skal ikke brukes i avl. Foreldre, søsken og avkom anbefales ikke brukt i avl. Det finnes ingen gentest for PRA hos Norsk Buhund og både forekomst og nedarving er ukjent. Evt. barnebarn av hund med kjent PRA bør derfor pares med en mest mulig ubeslektet hund.

 

Avlsrestriksjonene er i tråd med Øyelysergruppens avlsanbefalinger, og basert på:

 • Eksisterende kunnskap om sykdommenes karakter og alvorlighetsgrad.
 • Eksisterende kunnskap om sykdommenes nedarving.
 • Å opprettholde genetisk variasjon hos Norsk Buhund ved at en størst mulig del av populasjonen kan bidra til avlspoolen.

 

Avlsreglene vil bli ajourført etter hvert som forskning og ny kunnskap bedre belyser arvegang og karakter for øyesykdom hos Norsk Buhund. 


Andre helsekrav:

 • Kryptorchisme («testikkelmangel») – Kryptorchide hunder skal ikke brukes i avl
 • Hunder med underbitt eller overbitt skal ikke brukes i avl
 • Patellaluksasjon (kneskålutglidning) – NBK anbefaler ikke avl på hunder med verken medial etter lateral patella luksasjon.

 

Alder

 • Tisper skal være tilnærmet 2 år før første valpekull
 • Hannhund bør være 18 mnd før de benyttes i avl


Utstilling

Avlshunder skal ha et rasetypisk eksteriør og være utstilt på offisiell utstilling anerkjent av NKK. For inntil to kull godkjennes premieringen ”Very Good”, mens det for ytterligere kull anbefales at hundene har oppnådd minimum ”Excellent” på utstilling.  

  

Godkjenning av kull
Følgende vurdering legges til grunn for godkjenning av valpekull:

 • Anbefaling av mer enn 4 kull på et avlsdyr gjøres avhengig av avkomstgransking (forekomst av sykdommer, resultater etc.)
 • Avlsdyr bør ikke ha mer enn 5 % av samtlige registrerte hunder siste 5 år
 • Innavlsgrad i et kull bør ikke være høyere enn 6,25 % på 6 generasjoner.


Dispensasjoner
Det kan søkes dispensasjoner til de overnevnte punkter. Søknad skal være innhentet før parring og hvilken dispensasjon som er gitt, samt grunnen til en eventuell dispensasjon vil bli gjengitt på klubbens valpelister.

 

Informasjon til valpelisten

 • Foreldredyrenes titler, navn og registreringsnummer
 • Dato for siste øyelysning
 • Resultat HD
 • Kullets innavlsgrad etter 6 generasjoner
 • Beste utstillingsresultat/andre resultater
 • Forventet fødsel
 • Oppdretters navn, adresse, telefonnummer, e-postadresse, webside.

Ekstra informasjon