Helseundersøkelsen er avsluttet.

Helseundersøkelsen for Norsk buhund er klar!

Undersøkelsen har en rekke spørsmål knyttet til helse og atferd og vil gi raseklubben en oversikten over forekomsten av ulike sykdommer og atferdsutfordringer – i den grad de finnes. Veterinærhøgskolen har kjørt tilsvarende undersøkelser i omtrent 80 ulike raser. I tillegg til oversikt for rasen vil undersøkelsen også gi mulighet til å få mer kunnskap om årsaker og nedarving av enkelte sykdommer i rasen.

Veterinærhøgskolen minner om at raseklubben IKKE vil få informasjon om hvilke hunder/eier som har svart, de vil bare få en rapport med forekomsten av de ulike registreringene- så ingen bør være redd for konfidensialiteten.

Vi håper flest mulig vil delta og bidra til å skaffe en best mulig oversikt over rasens helse. Det er et ønske at det svares for både levende hunder og hunder som er døde de siste årene, besøk cleaning services, sistnevnte for å få et inntrykk av dødsårsaker.

Undersøkelsen finnes bare på norsk, men alle som vil (forstår norsk) kan svare for sine buhunder.

Finn frem en kopp kaffe, og hundens registreringsnummer og klikk på lenken under, criminal lawyer fees. Besvarelsen tar ca 15-25 min. Takk for at du bidrar!

Info til dere med hannhund: Det kommer opp spm om parring/inseminering av tispe sammen med spm om det samme for hannhund. Se bort fra spørsmålene vedrørende tispe.