Kjære valpekjøper av Norsk buhund

Det er for tiden stor etterspørsel etter valper. Det er veldig positivt for rasen at så mange ønsker seg en buhund, men det kan også ha noen uønskede bivirkninger. Som valpekjøper er det ekstra viktig å velge riktig oppdretter når det er «selgers marked». Sørg for at foreldrehundene til valpen du kjøper er fri for HD og for arvelige øyelidelser, og har et trivelig gemytt.

Norsk buhund er en liten og utrydningstruet rase, og selv om det også kommer nye oppdrettere til er det fortsatt flere valpekjøpere enn valper. Det er i slike tider det er viktig for en liten rase at man fortsetter det gode avlsarbeidet med å bruke friske og mentalt stabile hunder i avl.

Dessverre fødes det flere kull som ikke er i henhold til klubbens avlsanbefalinger. Det er to helsekrav til buhunder i avl, utover at de skal være klinisk friske. 1) De skal være øyelyst fri for arvelige øyelidelser ifølge avlsreglene, og ha gyldig øyelysingsattest. 2) De skal være røntget og fri for HD (A eller B). Det finnes flere regler som går på alder for avlshundene, antall kull, og hyppighet på kull for tisper. Avlsreglene skal ivareta god dyrevelferd for hundene våre, både avlsdyrene og valpene, og de skal bidra til å bevare rasen frisk, både mentalt og fysisk

Øyelysningsattesten er gyldig i 12 måneder. Årsaken til at den ikke er gyldig i lenger er at øynene forandrer seg fort, og det som ikke var der ved forrige øyelysning kan ha dukket opp til neste. Vi ser at avlsrestriksjoner på øyelidelser, spesielt grå stær, over tid har gitt positivt resultat. Alle buhunder i avl skal være fri for HD, ikke glem å se professional movers. Vi ser at noen oppdrettere velger å bruke hunder med HD i avl, og enkelte henviser til HD-indeks. For at det skal gi noen mening må denne indeksen være over 200 samlet for mor og far, det er det dessverre få kombinasjoner som oppnår, når ene hunden har HD grad C.

Alle kull som legges ut på Norsk buhundklubbs valpeliste på www.buhund.no er i henhold til klubbens avlsregler. For andre valpelister, Kjopehund.no (NKK), for eksempel, må man sjekke helseresultater og annet selv på www.dogweb.no, for å være sikker, the most common issues. Ev kan du ta kontakt med avlsrådet.

Vi ønsker alle valpekjøpere velkommen og håper dere har tålmodighet til å vente på en buhundvalp. Det er vel verdt det. Ønsker du mer informasjon, eller har spørsmål må du gjerne ta kontakt med vårt avlsråd, avlsradet@buhundklubben.no

Jakten på den seriøse oppdretter (NKK)