Oppdretterseminar 30-31 oktober 2021

Har du meninger om hvilken retning Norsk Buhundklubb skal gå når det gjelder avl og oppdrett, er dette definitivt stedet du må være.

Oppdretterseminaret er for alle! Er du oppdretter, hannhundeier, den lykkelige eier av ny valp, har du planer om å kjøpe, eller «bare interessert» i buhunden? Uansett, på dette seminaret vil du lære mye.

Mange har ulike meninger om mangt, her vil vi ta opp temaer som engasjerer sterkt. Signalene fra seminaret vil bli behandlet av styret og legge føringer for saker til årsmøte.

Seminaret vil være en blanding av foredrag, gruppearbeid og diskusjoner. Mer om oppdretterseminaret og påmelding finner du på siden: Oppdretterseminar

Forelesere

Frode Lingaas; professor på Veterinærhøyskolen, faggruppe medisinsk genetikk. Han har arbeidet for Norsk Buhundklubb og helseprogrammet gjennom flere år.

Terje Lindstrøm; autorisert eksteriørdommer i -96 og spesialdommer på Norsk buhund. 40 års erfaring som oppdretter, de siste 20 år som oppdretter av Norsk buhund. Forfatter av det ny-utgitte dommerkompendiet.

Astrid Indrebø; veterinær og forfatter. Hun er internasjonalt anerkjent forsker, foredragsholder, hundeoppdretter og eksteriørdommer. Hun har vært veterinær fagsjef og leder for NKK Helseavdeling gjennom mange år.

Avlsrådet; -er styrets fagorgan for avl og helse for rasen og er samtidig et rådgivende organ for klubbens medlemmer i avlsspørsmål. Avlsrådet består av 3 faste medlemmer med bred faglig kompetanse og som er tilknyttet fagmiljø innen avl og helse.

Legg igjen en kommentar