Årsmøtet 2023

Infoskriv fra styret  

Påminnelse om årsmøte i Norsk Buhundklubb lørdag 25. mars 2023

Viser til tidligere innkalling til årsmøte og kan informere at årsmøte vil bli avholdt på vakre og idylliske Sola Strand Hotel som ligger få minutter med bil fra Stavanger Lufthavn.
Adresse: Axel Lunds veg 27, 4055 Sola. Telefon 51 94 30 00.  Hjemmeside: www.solastrandhotell.no
Email: post@solastrandholtel.no

Årsmøte vil starte kl 12.00

Saksliste:
1. Godkjenning av innkalling og dagsorden
2. Valg av ordstyrer, referent og to til å undertegne protokoll
3. Styrets årsberetning 2022
4. Avlsrådets årsberetning 2022
5. NBK Midt-Norges årsberetning og regnskap for 2022
6. Regnskap inkl revisors beretning
7. Kontingent 2024
8. Budsjett 2023
9. Innkomne saker
10 Valg

Sakspapirer vil bli kunngjort iht lovene senest 2 uker før årsmøte.

Det er et ønske at den som har planlagt å delta på årsmøte informerer styret i forkant mtp størrelse møterom og servering. Klubben vil dekke lunsj for deltakere på årsmøtet.

Videre vil det bli felles kvelds-arrangement med middag og sosialt samvær. Styret håper på mange påmeldte – påmelding sendes styret@buhundklubben.no

Norsk Buhundklubb har fremforhandlet fordelaktige priser på overnatting Sola Stand Hotel, i så tilfelle må bestilling skje senest 13. mars 2023 – ved bestilling må det opplyses at dette gjelder Norsk Buhundklubbs arrangement.  Det vil bli anledning til å ha hund på rommet, men dette må varsles ved bestilling av rom og medfører en tilleggskost.

 

Dialogmøte fredag 24. mars 2023

Styret og avlsrådet i Norsk Buhundklubb inviterer til dialogmøte på Sola Strandholtell fredag 24.03.23 kl 18.00. Her vil det bli anledning til å stille spørsmål om klubben, arrangementer, lover og regler, medlemsbladet eller andre forhold som man måtte ha på hjerte.

 

Info angående årsmøte Norsk Buhundklubb 2024

Til informasjon har styret i Norsk Buhundklubb vedtatt at årsmøte 2024 vil bli arrangert i Trondheimsområdet.