Helseundersøkelsen for Norsk buhund er klar! Undersøkelsen har en rekke spørsmål knyttet til helse og atferd og vil gi raseklubben en oversikten over forekomsten av ulike sykdommer og atferdsutfordringer – i den grad de finnes. Veterinærhøgskolen har kjørt tilsvarende undersøkelser i omtrent 80 ulike raser. I tillegg til oversikt for rasen vil undersøkelsen også gi…

Les mer