Velkommen til oppdretterseminar 

30-31 oktober 2021

Har du meninger om hvilken retning Norsk Buhundklubb skal gå når det gjelder avl og oppdrett, er dette definitivt stedet du må være.

Oppdretterseminaret er for alle! Er du oppdretter, hannhundeier, den lykkelige eier av ny valp, har du planer om å kjøpe, eller «bare interessert» i buhunden? Uansett, på dette seminaret vil du lære mye.

Mange har ulike meninger om mangt, her vil vi ta opp temaer som engasjerer sterkt. Signalene fra seminaret vil bli behandlet av styret og legge føringer for saker til årsmøte.

 

Seminaret vil være en blanding av foredrag, gruppearbeid og diskusjoner. Med interessante emner som: 

 • Avl og oppdrett generelt
 • Rasekompendiet
 • Dommerkompendiet
 • Genetisk Variasjon
 • Avl med HD grad C
 • Innavlsgrad
 • Matadoravl
 • Helse
 • RAS
 • Klubbens avlsregler

Dyktige foredragsholdere

Frode Lingaas; professor på Veterinærhøyskolen, faggruppe medisinsk genetikk. Han har arbeidet for Norsk Buhundklubb og helseprogrammet gjennom flere år.

Terje Lindstrøm; autorisert eksteriørdommer i -96 og spesialdommer på Norsk buhund. 40 års erfaring som oppdretter, de siste 20 år som oppdretter av Norsk buhund. Forfatter av det ny-utgitte dommerkompendiet.

Astrid Indrebø; veterinær og forfatter. Hun er internasjonalt anerkjent forsker, foredragsholder, hundeoppdretter og eksteriørdommer. Hun har vært veterinær fagsjef og leder for NKK Helseavdeling gjennom mange år.

Avlsrådet; -er styrets fagorgan for avl og helse for rasen og er samtidig et rådgivende organ for klubbens medlemmer i avlsspørsmål. Avlsrådet består av 3 faste medlemmer med bred faglig kompetanse og som er tilknyttet fagmiljø innen avl og helse.


Pris

kr 1200,-. Inkludert er seminar, lunsj begge dager, pausesnadder + kaffe/te.

Påmelding er bindende.


Sted

Scandic Oslo Airport hotell 

Ravineveien 15, Gardermoen.

 

Vi har fått en god pris fra Scandic Oslo Airport hotell for seminardeltagere:

 • Fra kr 950/døgn inkl frokost. 
 • Er dere to som deler ett rom vil det koste 1050 kr/natt for begge.
 • Tillegg for hund er kr 200/døgn.

Bestill overnatting direkte til hotellet www.scandichotels.no, bruk kode: BBUH301021

Scandic Oslo Airport: Telefonnummer: 23 15 59 00


Middag lørdag kveld

Vi fortsetter diskusjonene og blir bedre kjent med hverandre over en god 3 retters middag lørdag kveld. Max kr 425 per pers.


 

Oppdretterseminaret vil gjennomføres med personlig frammøte. Les mer om hvorfor nederst på siden.

 

Meld deg på oppdretterseminaret her! Frist 1. oktober 2021 (Påmelding er bindende)

Vennligst skriv inn ditt navn.
Vennligst oppgi et gyldig telefonnummer.
Vennligst skriv inn en melding.
Oppdretterseminar

Oppdretterseminaret 2021 vil gjennomføres med personlig frammøte.

Vi har fått noen spørsmål om det blir mulig å delta på seminaret digitalt.  Det blir det ikke.

Årsaken til dette er først og fremst at vi ønsker et seminar med mye involvering med deltakerne, både i diskusjoner, gruppearbeid og gjennom mingling.  Å få til en god digital løsning samtidig med det fysiske arrangement krever kompetanse og ressurser vi dessverre ikke har.

Vi vet at det er sterke meninger om avlsarbeidet i klubben. Vi tror at det vil være en stor fordel om vi kan møte hverandre «ansikt til ansikt», og ønsker oppriktig at flest mulig finner mulighet til å delta.  Vi har allerede fått så mange påmeldinger at vi med sikkerhet kan si at det blir seminar.

Vi vil aldri klare å få en slik samling til å passe for alle, verken tids- eller kostnadsmessig. Vi har prøvd å legge til rette for at så mange som mulig skal kunne delta gjennom å

 • gi informasjon om tid og sted allerede i sommernummeret av bladet Buhunden slik at flest mulig skulle kunne tilpasse seg tidspunktet
 • få gode priser på hotellet: er dere to som deler ett rom vil det koste 1050 kr/natt for begge.
 • holde deltakeravgiften så lav som vi klarer – det er snakk om selvkost

 

P.S. (1) Det har ikke vært holdt oppdretterseminar i NBK tidligere i dette årtusenet – kanskje aldri noensinne. (Vi har fått nye opplysninger, dette blir det andre seminaret i dette årtusenet)

P.S. (2) Vi vurderte virkelig å legge seminaret ett annet sted enn det sentrale Østlandet, men vi klarte ikke å få logistikken til å gå opp.

P.S. (3) Vi vil selvsagt forholde oss til de smittevernregler som eventuelt vil gjelde i slutten av oktober.