Velkommen til Norsk Buhundklubb

redigert

 Norsk Buhundklubb ble stiftet i 1939, klubben er tilsluttet Norsk Kennel Klubb. På denne siden finner du informasjon om klubben, rasestandard, buhundens historie og mye mer.

 

Distriktskontakter

VEST NORGE

Inger-Helene Rennedal

5355 KNARREVIK

Trykk HER for å ta kontakt

 

SØR- OG ØST-NORGE:

Ingunn Solaas

1903 Gan

Trykk HER for å ta kontakt

MIDT NORGE:

Annbjørg Myhre

7224 Melhus

Trykk HER for å ta kontakt

Norsk Buhundklubbs logo

Buhundens Nasjonaldag 2022

Rasespesial Norsk buhund

Vi ønsker dere alle velkommen til buhundens nasjonaldag 26.-28. august 2022. Bli med på en ordentlig «buhund-helg» med hyggelig samvær, grilling, utstilling og mange andre konkurranser. Arrangementet finner sted på grassletta ved Hunderfossen camping.


Fredag 26. august

Kl. 17:00 – ca. kl. 18:00 – Handlerkurs

Vi inviterer til handlerkurs (utstillingstrening). Her kan du lære hvordan du kan vise frem hunden din på best mulig måte. Kurset er gratis og er tilpasset både de med og uten erfaring.

Kl. 19:00 – Grilling

Vi fyrer opp grillene og håper mange vil være med på sosialt samvær og grilling utover kvelden. Ta med det du selv ønsker å grille og drikke.


Lørdag 27. august

 

Kl. 10:00 Utstilling – Dommer: Bjørge Christiansen

 • Valpeshow 4-6 mnd og 6-9 mnd
 • Offisiell utstilling med STOR-CERT
 • Kåring av Norges beste buhund - kun for kvalifiserte hunder som har fått invitasjon
 • Kåring av beste svarte buhund – Alle svarte som har oppnådd Excellet på utstillingen
 • Kåring av beste hode og beste hale. Påmelding på stedet
 • 5-kamp. Påmelding på stedet
 • Barn og hund. Påmelding på stedet
 • 60 meter for hund – påmelding på stedet
 • Loddtrekking - Håper dere har mulighet til å ta med en loddpremie!
 • Øyelysing med Ernst-Otto Ropstad – påmelding til avlsradet@buhundklubben.no. Pris 1300,-

 

Kl. 19:30 Felles grillkveld med underholdning

Vi lager en skikkelig FEST, med underholdning, auksjon, allsang - og dans for de som har lyst til å røre på seg. Vi har leid et stort telt, border og stoler. Ta med dere grillmat, drikke og masse godt humør! Klubben ordner med salat, potetsalat og annet tilbehør. Vi ønsker alle hjertelig velkommen til årets store fest!

 

Vi holder også auksjon under grillkvelden. Håper noen kan bidra med ting til auksjonen.


Søndag 28. august

 

Kl. 10:00 - Rallylydighetstevne

Dommer: Nina Tandberg

Vi arrangerer offisielt stevne i rallylydighet. Vi kårer også beste buhund i alle klasser.


Påmelding

 

Utsitilling: Påmelding på i Dogweb. Frist 31.07.2022. Pris 380,-

Rallylydighetstevne: Påmelding på i Dogweb. Frist 31.07.2022. Pris 250,-

Uoffisielle konkurranser lørdag: Påmelding på stedet i sekretariatet. Pris 50,-

Grilling fredag: Ingen påmelding

Grilling lørdag: Påmelding med antall til rsundby@online.no

Øyelysing med Ernst-Otto Ropstad lørdag formiddag: Påmelding til avlsradet@buhundklubben.no. Pris 1300,-


Overnatting

Overnatting bestilles direkte hos Hunderfossen Hotel & Resort på tlf: 61 27 40 00

e-post: hotell@hunderfossen.no

Campingplassen har god plass, både med og uten strøm. Ta direkte kontakt med campingplassen: tlf.nr.: 61 27 73 00/474 61 509, e-post resepsjon@hunderfossen-camping.no

Husk å gi beskjed om at dere delta på Norsk Buhundklubbs arrangement. Det vil bli holdt av hytter og hotellrom til oss frem til 14. juli. Bestill gjerne i god tid, vi regner med rekorddeltagelse!


Har du mulighet til å hjelpe til?

På et slikt arrangement er det mange oppgaver som skal gjøres. Vi håper noen av dere har mulighet til å hjelpe til. Send oss en mail med hva du kan bidra med til: styret@buhundklubben.no.

Her er noen av oppgavene vi trenger hjelp til:

 • Baking av kaker til kiosken
 • Stå noen timer i kiosken; avdeling midt-Norge holder kiosken i år også, men trenger hjelpere
 • Utdeling av premier
 • Opprigging/nedrigging av telt og ringer
 • Banemannskaper til rallylydighetstevnet søndag, her kreves ingen erfaring da opplæring vil bli gitt
 • Sitte noen timer i sekretariatet

 

 

Vi håper å treffe mange av dere her til en kjempehyggelig helg!

Nye avlsregler for Norsk Buhund

lek buhund valp

Styret har vedtatt nye avlsregler som vil være gjeldene frem til årsmøtet 2023. De avlsreglene som inntil nå har vært gjeldene, er ikke vedtatt av noe årsmøtet. Sist avlsreglene ble vedtatt av årsmøtet var for 15-20 år siden; reglene er forandret flere ganger siden den tid. Det var en klar oppfordring fra Oppdretterkonferansen at avlsreglene burde revideres i tråd med innspill fra foredragsholderne og konklusjonene fra gruppediskusjonene. Da det ikke lykkes det forrige styret å legge frem reviderte avlsregler på årsmøtet i mars, mener styret at det er lite hensiktsmessig å vente ytterligere ett år (til mars 2023) før de nye reglene trer i kraft. Tiden fram til da vil brukes til å samle erfaring fra de foreslåtte endringene og utarbeide statistikker, i første rekke mht bruk av HD-indeks.

De nye avlsreglene vil bli lagt ut på høring i Buhunden før årsmøtet, med høringsfrist 1. oktober.

Se nye avlsgerler på siden: Avl og oppdrett

Oppdretterseminar 30-31 oktober 2021

30. august 2021

Har du meninger om hvilken retning Norsk Buhundklubb skal gå når det gjelder avl og oppdrett, er dette definitivt stedet du må være.

Oppdretterseminaret er for alle! Er du oppdretter, hannhundeier, den lykkelige eier av ny valp, har du planer om å kjøpe, eller «bare interessert» i buhunden? Uansett, på dette seminaret vil du lære mye.

Mange har ulike meninger om mangt, her vil vi ta opp temaer som engasjerer sterkt. Signalene fra seminaret vil bli behandlet av styret og legge føringer for saker til årsmøte.

Seminaret vil være en blanding av foredrag, gruppearbeid og diskusjoner. Mer om oppdretterseminaret og påmelding finner du på siden: Oppdretterseminar

Forelesere

Frode Lingaas; professor på Veterinærhøyskolen, faggruppe medisinsk genetikk. Han har arbeidet for Norsk Buhundklubb og helseprogrammet gjennom flere år.

Terje Lindstrøm; autorisert eksteriørdommer i -96 og spesialdommer på Norsk buhund. 40 års erfaring som oppdretter, de siste 20 år som oppdretter av Norsk buhund. Forfatter av det ny-utgitte dommerkompendiet.

Astrid Indrebø; veterinær og forfatter. Hun er internasjonalt anerkjent forsker, foredragsholder, hundeoppdretter og eksteriørdommer. Hun har vært veterinær fagsjef og leder for NKK Helseavdeling gjennom mange år.

Avlsrådet; -er styrets fagorgan for avl og helse for rasen og er samtidig et rådgivende organ for klubbens medlemmer i avlsspørsmål. Avlsrådet består av 3 faste medlemmer med bred faglig kompetanse og som er tilknyttet fagmiljø innen avl og helse.

Registreringskrav for Norsk Buhund for paringer utført f.o.m 01.08.2021

14. juni 2021

I medlemsbladet julen 2020 ble det lagt ut en høring angående registreringskrav for norsk buhund. På årsmøtet som ble avholdt digitalt i mars 2021, ble det flertall ved avstemning om å innføre tilleggskrav om kjent HD-status og gyldig øyelysingsattest for at avkom skal bli registrert. Styret har effektuert årsmøtets avgjørelse og sendt dette inn til Norsk Kennel Klubb. Dette er nå godkjent av Sunnhetsutvalget i NKK og kravene trer i kraft for paringer utført f.o.m 01.08.2021.

Begrunnelse for ønske om kjent HD-status

De siste årene er det født flere kull der ingen av foreldre hadde kjent HD-status. Det er heldigvis ikke et stort antall det gjelder, men for en fåtallig rase med økende popularitet kan dette fort få store konsekvenser. Ved at flere oppdrettere velger å ikke undersøke hundene sine er det lett å miste oversikt over utviklingen av HD i rasen. I tillegg blir grunnlaget for beregning av HD-indeks svekket. Indeks kan kun beregnes på individer med eget resultat, samt at avkommenes sikkerhet er avhengig av at foreldrene har registrert resultat. Avl på hunder uten HD-status, innebærer en risiko for at hunder med alvorlige grader av HD benyttes i avl.

Begrunnelse for ønske om gyldig øyeattest

Norsk buhundklubb forholder seg til anbefalingene som er gitt fra «øyelysegruppa». Dette er en gruppe autoriserte attestutstedere for arvelige øyensykdommer i Norge. I retningslinjene for norsk buhund er det anbefalt at en øyelysningsattest skal være maksimalt 1 år ved paringstidspunktet. Gjennom flere år hvor oppdrettere har fulgt denne anbefalingen ser vi en positiv utvikling og særlig innen arvelig utviklingskatarakt. De siste årene er det dessverre født flere kull der foreldredyr enten ikke er øyelyst eller hvor øyeattest er eldre enn ett år ved tidspunkt for parring. Arvelig utviklingskatarakt kan utvikle seg sent inn i hundens liv, og det er derfor helt nødvendig at hunder som benyttes i avl øyelyses regelmessig. I tillegg vil øyelysningene bidra til at man kan få kjennskap til eventuelle «nye» øyesykdommer som måtte dukke opp.

Ved mangel på HD-status eller øyelysingsattest

Skulle det vise seg at en av hundene har for gammel øyeattest eller ikke har vært HD-røntget når valpene skal registreres kan dette rettes opp i ved å gjøre en ny øyelysning eller få hunden HD-røntget. Så fort alt som kreves for registreringen foreligger vil valpene bli registrert. Innføring av registreringskravene har ikke tilbakevirkende kraft.

Svar fra sunnhetsutvalget i Norsk Kennel klubb på søknad om helsekrav finner du på siden: https://buhund.no/helseundersokelser/

Helseundersøkelsen 2020 – resultater

22. mars 2021

Presentasjon av resultatene fra Helseundersøkelsen 2020, presentasjon som ble vist på årsmøtet 2021:

Norsk Buhundklubbs logo