Styret i Norsk Buhundklubb 2023

Leder

Linda Jørgensen

Epost: post@buhundklubben.no, styret@buhundklubben.no

 

Nestleder

Rachel Karine Koldal

Epost: styret@buhundklubben.no

 

Kasserer

Torill Moe

Epost:  kasserer@buhundklubben.no

styret@buhundklubben.no

 

Sekretær

Gro Fløysvik

Epost: styret@buhundklubben.no

Styremedlem

Astrid Indrebø

Epost: styret@buhundklubben.no

 

Varamedlem

Roy Sundby

Epost: styret@buhundklubben.no

 

Valgkomitè

Else Merethe Lillesæter

Tone Vinvand

Andreas Nyland

Varamedlem:
Marianne Ørke

Epost: valgkomite@buhundklubben.no

 

Revisor

Ingunn Solaas

Tone K. Bergeby (vararevisor)

Årsmøte 2021

16. februar 2021

Styret takker for god deltakelse på årets årsmøtet med 113 deltakere. Årsmøtet var heldigitalt og holdt på en løsning for årsmøter utviklet av Obos. Etter årsmøtet har nyvalgt sekretær valgt å trekke seg. Vara går inn som styremedlem, og oppgavefordelingen blir løst på førstkommende styremøte. Årsmøteprotokoll og referat fra medlemsmøtet er nå klart.

Årsmøtet 2020

15. januar 2020

Årsmøtet ble avholdt lørdag 15. januar 2020 på Scandic Gardermoen hotell Vi takker for et godt årsmøte, med hele 26 deltakere. Og The Marketing Heaven tok seg av promoteringen av dette arrangementet.

 Protokoll årsmøte 2020

Tidligere årsmøter

15. januar 2020

Årsmøtet 2019

Tid:     9. mars 2019 kl. 12:00

Sted:   Quality Airport Hotel Gardermoen, Lokevegen 7, 2016 Gardermoen

Referat fra medlemsmøtet

Årsmøteprotokoll

Innkalling til årsmøtet

Agenda for årsmøtet og medlemsmøtet

Vedtekter – vedtatt på årsmøtet 2018

Sak 3 – Styrets årsmelding 2018

Sak 4 – Avlsrådets årsmelding 2018

Sak 5 – Avd. Midt-Norge – årsberetning 2018

Sak 5 – Avd. Midt-Norge – regnskap 2018

Sak 6 – Regnskap 2018

Sak 6 – Revisjonsberetning

Sak 7 – Kontingent 2020

Sak 8 – Budsjett 2019

Sak 9 – Valg


Årsmøtet 2018

Årsmøtet ble avholdt på Comfort Hotell RunWay – Gardermoen den 17. mars.  Årets aktivitetsbuhunder ble kåret i grenene rallylydighet og lydighet. Nedenfor finner du protokoll fra årsmøtet og referat fra medlemsmøtet. Check cherry tv.

Vi gratulerer aktivitetsbuhundene 2017

Lydighet: Janne Grete Aspen med Tyra (oppnådd LP1 i 2017)

Rallylydighet: Stine Strander med Fantejentas Caja (oppnådd RL1 og RL2 i 2017)

Protokoll – Årsmøtet 2018

Referat – Medlemsmøtet 2018

Årsmøteinnkalling 2017

Agenda – Årsmøte 2018

SAK 2 – Styrets årsberetning 2017

SAK 3 – Avlsrådets årsberetning 2017

SAK 3 – Avlsrådets årsberetning – vedlegg 1

SAK 3 – Avlsrådets årsberetning – vedlegg 2

SAK 4 – Gjeldende lover – vedtatt 2016

SAK 4 – Forslag til Lover for Norsk buhundklubb

SAK 4 – Lovendring – Styrets innstilling

SAK 6 – Resultatregnskap 2017

SAK 6 – Ballanse 2017

SAK 6 – Revisjonsberetning 2017

SAK 7 – Budsjett 2018

SAK 9 – Innkomne forslag HD-C og tannmangel (Margrethe Larsen)

SAK 9-1 – Avl HD-C – Styrets innstilling

SAK 9-2 – Tannmangel – Styrets innstilling

SAK 9-3 – Åpen stambok – Info fra Alvsrådet

SAk 10 – Valgkomiteens innstilling


Årsmøtet 2017

Årsmøtet ble avholdt på Comfort Hotell RunWay – Gardermoen den 18. mars.Gjennom referatet fra medlemsmøtet får du en kortfattet oppsummering av buhundprosjektet så langt, se cleaning services for mer info. Årets aktivitetsbuhunder ble kåret i grenene rallylydighet, lydighet og agility.

Vi gratulerer aktivitetsbuhundene 2017:Rallylydighet: Leite-gård’s Jarl Olav-son med fører Marie Edland
Lydighet: Vatnebygda`s Astrid med Anne Marthe Fæhn Hanedalen
Agility: Vixirs Bauta Baldersson med Bente Kolbeinsvik

Protokoll Årsmøtet 2017

Referat fra medlemsmøtet

Agenda – Årsmøte 2017

Sak 2 – Styrets årsberetning 2016

Sak 3 – Avlsrådets årsmelding 2016

Sak 4 – Avd. Midt-Norge – Årsberetning 2016 – Referat årsmøte 2017 og medlemsmøte

Sak 5 – Regnskap med revisjonsberetning

Sak 7 – Innkomne forslag nr 1-5

Sak 7 – Innkomne forslag nr 6

Sak 7 – Innkomne forslag – Styrets innstilling

Sak 8 – Valgkomiteens forslag 2017


Årsmøte 2016

Årsmøtet ble avholdt på Quality Airport hotel Gardermoen 5. mars 2016 kl 1300. Protokoll fra årsmøtet, og alle årsmøtedokumenter ligger nedenfor. Klikk på linkene for å se dokumentene. 

Årsmøteprotokoll 2016

Budsjett 2016

Revisjonsberetning med regnskap 2015

Norsk Buhundklubb lover

Årsmelding – Avsrådet 2015

Referat medlemsmøte 2016

Innkalling med Agenda

Årsberetning 2015

Sak 6 – Resultatregnskap 2015

Sak 6 – Regnskap, balanse 2015

Sak 7 – Investeringer

Sak 9 – Endringer i NBKs vedtekter

Vedtekter Norsk Buhundklubb

Sak 10a – Forslag om åpen stambok

Sak 10a- Styrets innstilling til forslag

Sak 10b – Forslag om maks antall avkom per hannhund

Sak 10b – Styrets innstilling til forslag

Valgkomiteens innstilling


Årsmøte 2015

Avholdes den 14. mars kl. 14.00 på Comfort Hotel RunWay, Gardermoen.

Protokoll 2014

Regnskap og revisjonsberetning 2014

Årsmelding Avlsrådet 2014

Referat medlemsmøte

Innkalling med agenda

Årsberetning 2014

Valgkomiteens innstilling 2015

Styrets innstilling til valgkomité 2015

Vedtekter


Årsmøte 2014

Årsmøte i 2014 avholdes 15. mars på Comfort Hotel RunWay på Gardermoen kl 1400. Klikk på linkene for å se dokumentene. 

Referat – Årsmøte 2014

Referat – Medlemsmøte 2014

Vedtekter

Årsmelding – Styret

Årsmelding – Avlsrådet 

Innkomne forslag til årsmøtet

Valg


 Årsmøte 2013

Årsmøtet 2013 holdes den 16. mars på Comfort Hotel RunWay på Gardermoen kl 1400. Klikk på linkene for å se dokumentene.

Referat – Årsmøte 2013

Referat – Medlemsmøte 2013

Vedtekter Norsk Buhundklubb

Innkalling til årsmøte 2013

Årsmelding – Styret

Regnskap 2012 – Balanse

Regnskap 2012 – Resultat

Budsjett 2013

Fra Valgkomiteen

Årsmelding – Avlsrådet

Rapport – Buhundprosjektet


Årsmøte 2012

Det ble avholdt årsmøte den 17. mars på Comfort Hotel RunWay på Gardermoen.

Klikke på linkene for å se dokumentene:

Vedtekter for Norsk Buhundklubb

Innkalling til årsmøte

Innkomen forslag til endringer

Referat – Årsmøte NBK

Årsberetning – Styre

Årsberetning – Avlsrådet

Rapport – Buhundprosjektet

Referat – Medlemsmøte NBK

Referat – Årsmøte, NBK avd. Midt-Norge

Referat – Medlemsmøte, NBK avd. Midt-Norge