Bli medlem i Norsk Buhundklubb

Medlemskap i Norsk Buhundklubb går gjennom Norsk kennelklubb (NKK)

Du melder deg inn i Norsk Buhundklubb (og samtidig NKK) her på hjemmesiden til Norsk Kennelklubb.

Det er viktig at du oppgir riktig tlf, epost- og postadresse, slik at vi senere kan følge opp deg og ditt medlemskap på en god måte.

Legg merke til at du får en "Min side". Her har du oversikt over medlemskap og hunder, du kan melde på utstillinger og prøver eller bestille skjema for helseundersøkelser osv. Medlemskontingenten betales også på denne siden. 

Har du problemer med å få registrert deg som medlem hjelper vi deg gjerne. Send en mail til kasserer@buhundklubben.no

Som medlem i Norsk Buhundklubb får du også tilsendt to medlemsblader i året. På siden medlemsbladet finner du eldre utgaver av medlemsbladet.

 

Husstandsmedlem

Om flere i samme husstand ønsker å være medlem i Norsk Buhundklubb kan de meldes inn som husstandmedlem. Det koster 100 kr i året og regningen kommer på hovedmedlemmet sin bruker. Innmelding av husstandmedlem kan bare gjøres av Norsk Buhundklubb eller Norsk kennelklubb. Ønsker du å melde deg inn som husstandmedlem send en e-post med navn, adresse, telefon nummer og navn på hovedmedlem til kasserer@buhundklubben.no eller medlem@nkk.no

 

 

Priser medlemskap Norsk Buhundklubb 2023/2024

Klubbmedlem 350,-

Klubbmedlem vervet av oppdretter (gjelder 1 år) 175,-

Husstandsmedlem 100,-

(Innmelding etter 1. september gir halv pris på kontingent)

Buhund