Valpeliste

Buhund valper
Foto: Kathrine Lindstrøm

Her finnes alle valpekull som formidles via Norsk buhundklubb (NBK). Kullene som står her er i henhold til klubbens avlsregler. Dersom det er gitt dispensasjon vil dette fremkomme.

NBK anbefaler en valpepris på 18 000 NOK (gjeldende f.o.m . 12 mars 2022). Dette fordrer at valpene er i henhold til avlsanbefalingene og er registrert i NKK. Valpene skal leveres med veterinærattest, være ormebehandlet og microchipet.

Annonsering av kull på valpelisten er en gratis tjeneste for oppdrettere som er medlem av NBK, og ønsker alle oppdrettere velkommen til å annonsere kullene sine her.

Som valpekjøper er det mye man bør sette seg inn i, og spørre oppdretter om. Her kan du lese mer om hvordan du finner den riktige oppdretteren for deg: Jakten på den seriøse oppdretter (NKK)

3 blakke valper født 14.01.2024 (Alle reservert)

Kullet:
Fødsel: 14.01.2024
Kjønnsfordeling: 2 tisper, 1 hann
Inavlsgrad: 2,719%
Farge: blakk

Mor: Fjellstinipen's Várind
Reg.nr: NO51564/17
HD: A Index: 123
Øyelyst: I henhold til avlsregler
Utstilling: N UCH

Far: Kimura's Dag
Reg.nr: NO41471/17
HD: A Index: 95
Øyelyst: I henhold til avlsregler
Utstilling: N UCH

Oppdretter:
Synnøve Bjørndal
Meljane 70, 6876 Skjolden
Tlf: 48209165
E-post: synn0ve9@gmail.com

Fjellstinipen's Várind
Fjellstinipen's Várind
Kimura's Dag
Kimura's Dag

1 blakk valp født 28.januar 2024 (reservert)

Kullet:
Født: 28.01.2024
Inavlsgrad: 1,792%
Antall: 1 blakk hann

Mor: Fjellstinipen's Nigard Atla
Reg.nr: NO56364/21
HD: C Index: 98
Øyelyst: I henhold til avlsregler
Utstilling: Ex. CK, NJV-22

Far: Bernegården's Nidar
Reg.nr: NO30531/19
HD: A Index: 112
Øyelyst: I henhold til avlsregler
Utstilling: N UCH

Oppdretter:
Kennel Tasermiut v/ Kristin Bjørndal og Odd Lund
Smiugardsbygde 26, 2890 Etnedal
Tlf: 90605168 / 99480214
E-post: tasermiut@live.no
Facebook: Tasermiut's Norske Buhunder

Fjellstinipen's Nigard Atla
Fjellstinipen's Nigard Atla
Bernegården's Nidar
Bernegården's Nidar

Blakke valper ventes i starten av mars 2024

Kullet:
Forventet fødsel: 08.03.2024
Inavlsgrad: 2,035%
Farge: blakk

Mor: Vaalebjønn's Kb Alva
Reg.nr: NO39739/21
HD: C Index: 86
Øyelyst: I henhold til avlsregler
Utstilling: N UCH

Far: Bernegården's Theodor
Reg.nr: NO46993/20
HD: A Index: 116
Øyelyst: I henhold til avlsregler
Utstilling: Excellent CK

Oppdretter:
Kennel Vaalebjønn v/ Daniel Gusfre Ims
Kopstadveien 216, 3178 Våle
Tlf: 95765152
E-post: danielims@yahoo.no

Vaalebjønns Kb Alva
Vaalebjønns Kb Alva
Bernegården's Theodor
Bernegården's Theodor

Blakke valper ventes i midten av april 2024

Kullet:
Innavlsgrad 2,059%
Farge: blakk

Mor: Kimura's Gjendine
Reg.nr: NO57684/20
HD:C Index 102
Øyelyst i henhold til avlsreglene
Utstilling: N UCH

Far: Spødavolls Storm
Reg.nr: NO44456/22
HD: A Index 119
Øyelyst i henhold til avlsreglene
Utstilling: Excellent

Oppdretter:
Mikkellykkja Kennel
Kjell Arne og Else Merethe Lillesæter
Rostgrenda 274, 2672 Sel
Tlf.nr 977 45 128
E-post; elsemerethe67@gmail.com

Kimura's Gjendine
Kimura's Gjendine
Spødavolls Storm
Spødavolls Storm