Rasestandard for Norsk Buhund


Gruppe 5
FCI rasenr 237
FCI dato 09.08.1999
NKK dato 18.09.1997


 

           Norsk buhund

Hjemland/opprinnelsesland
Norge

 

Helhetsinntrykk
Litt under middels stor, kvadratisk spisshund med et våkent, frimodig uttrykk, opprettstående spiss ører. Helen båret stramt opprullet over ryggen. Djervt, energisk og vennlig gemytt.

Kommentar:
Den norske buhunden er en typisk spisshund av under middels størrelse, velbalansert og harmonisk bygget, tett kropp og tett, temmelig glattliggende hårlag. Kroppen er tilnærmet kvadratisk, karakteristisk er de stramt opprettstående ørene og den stramt opprullede halen. Fast, rett rygg og lend. Krysset så lite avfallende som typen tillater. Buhunden er en gjeterhund som skal ha effektive bevegelser ut fra sin type. Hunden skal ha et djervt, energisk og vennlig gemytt.

 

Hode
Harmonisk, ikke for tungt, kileformet, tørt, med tydelig kjønnspreg.

Kommentar:
Hodet må verken være for lett, med lang snipete snute eller for tungt og grovt hode med uedelt preg. Uttrykket skal være djervt. Kjønnspreg bør vektlegges stor betydning. Vanlige feil er manglende fyll under øynene og til dels lange snipete snuter.

 

Stopp
Tydelig, men ikke for markert.

 

Skalle
Tilnærmet flatt skalletak parallelt med rett neserygg. Utfylt under øynene.

 

Ansiktsregion:
Nesebrusk: Sort
Snuteparti: Omtrent like langt som skallen, ikke snipete og ikke for grov.
Lepper: Tørre, sluttede, sorte
Kjever/tenner: Saksebitt. Komplett tannsett
Øyne: Ovale, så mørke som mulig. Sorte øyelokksrender
Ører: Middels store, spisse, bæres stramt stående.

Kommentar:
Øyeåpningene skal være ovale, ikke runde, store og/eller utstående. Man ser ofte individer med runde og/eller utstående øyne, dette forstyrrer utrykket og bør vektlegges. Ørenes høyde noe større enn bredde ved ansatsen. Store eller for små ører forstyrrer uttrykket og bør vektlegges.

 

Hals:
Middels lang, tørr, kraftig med stolt reisning.

Kommentar:
Det er ikke ønskelig med for kort eller for lang hals. Ved for kort hals mister buhunden litt av sin stolte reisning og harmoniske balanse, for lang hals vil imidlertid ødelegge hundens kompakthet.

 

Forlemmer
Helhetsinntrykk: Tørre med kraftig benstamme
Skulder: Moderat skråstilt
Albue: God tilliggende
Mellomhånd: Svakt hellende
Poter: Ovale tett sluttede

 

Kropp
Rygg/lend: Kort, sterk og rett rygg og lend
Kryss: Så lite avfallende som mulig
Bryst: Dypt med godt buede ribben
Hale: Høyt ansatt, stramt opprullet som bæres over ryggens midtlinje, ikke for meget til siden.

 

Baklemmer
Helhetsinntrykk: Moderat vinklet
Lår: Kraftige muskuløse over- og underlår
Poter: Ovale, godt sluttede

Kommentar:
Buhunden er en tilnærmet kvadratisk hund som ikke må bli for lang i lenden, da dette går utover typen. Hunden MÅ ikke være overbygget og/eller salrygget, men ha kort, rett og sterk overlinje. Det er viktig med en svakt hellende overlinje fra manke mot kryss. God mankereisning. Brystet skal være velutviklet. Vanlige feil er noe knapt vinklede overarmer, manglende fyll mellom forben og saksende/løse frembensbevegelser. Det er ønskelig med så kraftig benstamme som typen tillater. Poter ønskes faste og tette. Løse, flate og lange poter er ikke ønskelig og bør vektlegges stor oppmerksomhet.

 

Pels


Hårlag:
Tett, stri og godt tilliggende overpels. Forholdsvis kort på hodet og benas forside. Lengre på nakke, hals, bryst, lårenes bakside (bukse) og hale. Bløt og tett underull.

 

Farger:
Svart: Svart med så lite hvitt som mulig.
Blakk: Fra det helt lyse til det mer rødgule. Med eller uten sorte hårspisser, men ikke så mye at det påvirker grunnfargen. Maske tillatt. Ren og klar farge ønskelig. Så lite hvitt som mulig.

Kommentar:
Pelsen skal ikke være ullen, bølget, bløt eller lang. Den skal beskytte hunden mot vær og vind og må derfor ha tett underpels og forholdsvis kort men stri overpels. Det forekommer buhunder med gråskjær eller ulvefarget pels, dette er uønsket og diskvalifiserende, men må ikke forveksles med fargevarianten blakk med sorte hårspisser.

 

Størrelse og vekt
Mankehøyde:
Hannhunder: 43 – 47 cm
Tisper: 41 – 45 cm

 

Feil
Ethvert avvik fra foregående punkter skal betraktes som feil. Hvor alvorlig feilen er, skal graders etter hvor stort avviket er i relasjon til rasebeskrivelsen.
- Spinkel, for grov, manglende edelhet, overbygget
- Pendling/kryssing av forben, korte, trippende steg
- Lever- eller rosafarget nesebrusk
- Nervøsitet
- Lyse øyner
- Utstående øyner
- Tangbitt
- Dårlig opprullet hale
- Hengende hale
- Fane ikke ønskelig
- Bølget eller for lang pels

 

Diskvalifiserende feil
- Aggressivitet
- Ikke stående ører
- Over- eller underbitt
- Annen pelsfarge enn angitt
- Hunder som er mer enn 1 cm under eller 2 cm over angitte mål

Hannhunder skal ha to normalt utviklede testikler på normal plass.

 

Kommentarene er av eksteriørdommer Terje Lindstrøm