Buhundprosjektet

Høsten 2009 gikk buhundklubbene i norden, med Norsk Buhundklubb i spissen, sammen om å starte Buhundprosjektet. Med på laget har vi Frode Lingås og Ernst-Otto Ropstad fra Norges veterinærskole. Prosjektet er todelt, og har som mål å få en oversikt over helstilstanden til Norsk Buhund, og å utvikle en gentest mot katarakt (grå stær).


2020

 


2015

 


2011