Buhundprosjektet

Høsten 2009 gikk buhundklubbene i norden, med Norsk Buhundklubb i spissen, sammen om å starte Buhundprosjektet. Med på laget har vi Frode Lingås og Ernst-Otto Ropstad fra Norges veterinærskole. Prosjektet er todelt, og har som mål å få en oversikt over helstilstanden til Norsk Buhund, og å utvikle en gentest mot katarakt (grå stær).


 

Resultater-fra-Helseundersokelsen-2020

 


 

Presentasjon NKK Forskningssforum 2015 (også presentert på medlemsmøtet i NBK 2015)

Status Buhundprosjektet mars 2015

 


 

Presentasjon av Buhundprosjektet

Rapport - Buhundprosjektet 2011