Norsk Buhundklubb på Facebook

Norsk Buhundklubb har en facebook-side som heter Norsk Buhundklubbs Forum. Siden er en privat gruppe, med over 2000 medlemmer. Her deles det både bilder, historier og erfaringer av mange buhundeiere. Husk å  godta gruppereglene ved medlemsforespørsel.

Norsk buhundklubb har også en egen facebook-side Norsk Buhundklubb, her deler styret og avlsrådet informasjon.

 

Andre sider om Norsk buhund, admenistreres ikke av Norsk buhundklubb.

Buhund på facebook
Foto: Vibeke Brath