Norsk Buhund

Norsk Buhundklubb på Facebook

Norsk buhundklubb har en egen facebook-side Norsk Buhundklubb, her deler styret og avlsrådet informasjon.

Norsk Buhundklubb har også en facebook-gruppe som heter Norsk Buhundklubbs Forum. Dette er en privat gruppe med over 3000 medlemmer. Her deles det både bilder, historier og erfaringer av mange buhundeiere. Husk å  godta gruppereglene ved medlemsforespørsel.

Det hender vi mottar spørsmål til styret på facebook. Noen spørsmål må tas opp på styremøte før de kan besvares, vi ønsker derfor at alle henvendelser til klubben blir sendt på e-post til: styret@buhundklubben.no

 

Andre sider om Norsk buhund, admenistreres ikke av Norsk buhundklubb.