Norsk Buhundklubb på Facebook

Norsk buhundklubb har en egen facebook-side Norsk Buhundklubb, her deler styret og avlsrådet informasjon.

Norsk Buhundklubb har også en facebook-gruppe som heter Norsk Buhundklubbs Forum. Dette er en privat gruppe med over 2000 medlemmer. Her deles det både bilder, historier og erfaringer av mange buhundeiere. Husk å  godta gruppereglene ved medlemsforespørsel.

 

Andre sider om Norsk buhund, admenistreres ikke av Norsk buhundklubb.

Buhund på facebook
Foto: Vibeke Brath