Norsk buhunds rasekompendium

Norsk buhund kompendium

 

Forfatter: Terje Lindstrøm og Børge Espeland

Antall sider: 64

Utforming: Spiralbundet 30 x 17 cm.

Pris: Medlem NBK 240 kr + porto/ ikke medlem 300 kr + Porto

Porto/ekspedisjon: Innland 91,- utland 135,- for inntil to stk

 

Rasekompendiet er primært tiltenkt dommere og dommerelever. Kompendiet skal være en hjelp til å bedømme den norske buhunden riktig etter kravene som er satt i rasestandarden, men anbefales til alle som er interessert i buhundens eksteriør.

 

Ved bestilling kommer også fraktkostnader. Kompendiet kan også kjøpes på buhundens nasjonaldag.

 

Legg inn din bestilling av kompendiet her

Vennligst skriv inn ditt navn.
Vennligst oppgi et gyldig telefonnummer.
Vennligst skriv inn en melding.
Rasekompendium