Registreringskrav for Norsk Buhund for paringer utført f.o.m 01.08.2021

I medlemsbladet julen 2020 ble det lagt ut en høring angående registreringskrav for norsk buhund. På årsmøtet som ble avholdt digitalt i mars 2021, ble det flertall ved avstemning om å innføre tilleggskrav om kjent HD-status og gyldig øyelysingsattest for at avkom skal bli registrert. Styret har effektuert årsmøtets avgjørelse og sendt dette inn til Norsk Kennel Klubb. Dette er nå godkjent av Sunnhetsutvalget i NKK og kravene trer i kraft for paringer utført f.o.m 01.08.2021.

Begrunnelse for ønske om kjent HD-status

De siste årene er det født flere kull der ingen av foreldre hadde kjent HD-status. Det er heldigvis ikke et stort antall det gjelder, men for en fåtallig rase med økende popularitet kan dette fort få store konsekvenser. Ved at flere oppdrettere velger å ikke undersøke hundene sine er det lett å miste oversikt over utviklingen av HD i rasen. I tillegg blir grunnlaget for beregning av HD-indeks svekket. Indeks kan kun beregnes på individer med eget resultat, samt at avkommenes sikkerhet er avhengig av at foreldrene har registrert resultat. Avl på hunder uten HD-status, innebærer en risiko for at hunder med alvorlige grader av HD benyttes i avl.

Begrunnelse for ønske om gyldig øyeattest

Norsk buhundklubb forholder seg til anbefalingene som er gitt fra «øyelysegruppa». Dette er en gruppe autoriserte attestutstedere for arvelige øyensykdommer i Norge. I retningslinjene for norsk buhund er det anbefalt at en øyelysningsattest skal være maksimalt 1 år ved paringstidspunktet. Gjennom flere år hvor oppdrettere har fulgt denne anbefalingen ser vi en positiv utvikling og særlig innen arvelig utviklingskatarakt. De siste årene er det dessverre født flere kull der foreldredyr enten ikke er øyelyst eller hvor øyeattest er eldre enn ett år ved tidspunkt for parring. Arvelig utviklingskatarakt kan utvikle seg sent inn i hundens liv, og det er derfor helt nødvendig at hunder som benyttes i avl øyelyses regelmessig. I tillegg vil øyelysningene bidra til at man kan få kjennskap til eventuelle «nye» øyesykdommer som måtte dukke opp.

Ved mangel på HD-status eller øyelysingsattest

Skulle det vise seg at en av hundene har for gammel øyeattest eller ikke har vært HD-røntget når valpene skal registreres kan dette rettes opp i ved å gjøre en ny øyelysning eller få hunden HD-røntget. Så fort alt som kreves for registreringen foreligger vil valpene bli registrert. Innføring av registreringskravene har ikke tilbakevirkende kraft.

Svar fra sunnhetsutvalget i Norsk Kennel klubb på søknad om helsekrav finner du på siden: https://buhund.no/helseundersokelser/