Det er for tiden stor etterspørsel etter valper. Det er veldig positivt for rasen at så mange ønsker seg en buhund, men det kan også ha noen uønskede bivirkninger. Som valpekjøper er det ekstra viktig å velge riktig oppdretter når det er «selgers marked». Sørg for at foreldrehundene til valpen du kjøper er fri for…

Les mer

Helseundersøkelsen er avsluttet. Helseundersøkelsen for Norsk buhund er klar! Undersøkelsen har en rekke spørsmål knyttet til helse og atferd og vil gi raseklubben en oversikten over forekomsten av ulike sykdommer og atferdsutfordringer – i den grad de finnes. Veterinærhøgskolen har kjørt tilsvarende undersøkelser i omtrent 80 ulike raser. I tillegg til oversikt for rasen vil…

Les mer

Årsmøtet ble avholdt lørdag 15. januar 2020 på Scandic Gardermoen hotell Vi takker for et godt årsmøte, med hele 26 deltakere. Årsmøtepapirer og protokoll fra årsmøtet finner du under Årsmøtepapirer og protokoll fra årsmøtet finner du under styre og stell, her blir alle årsmøtepapirer lagt ut.

Les mer

Buhundens nasjonaldag 2020 – 4. -6. september Nasjonaldagen er flyttet fram en helg (fra siste helga i august til første helga i september). Dette på grunn av kollisjon med NKK Rogaland. Rasespesialen avholdes lørdag 5. september med Vigdis Nymark som dommer. Offisielt stevne i rallylydighet er nytt på programmet for 2020. Dette arrangeres på søndagen med Barbara Ljovshin som…

Les mer